ส่วนประกอบและสารสำคัญของ Red Yeast Rice

สารสำคัญใน Red Yeast Rice

  • มีสารโมนาคอลินส์  ช่วยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลที่ตับ

  • สารไคโตซาน ดักจับน้ำมัน ของมัน ของทอด ในอาหารที่ทาน

  • สารแอนติออกซิแดนท์ปริมาณสูง ช่วยทำให้เซลล์ทำงานได้ปกติ

  • สารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ เช่น GABA, Omega3, Q10, วิตามินต่างๆ

  • กรดอะมินโน 18 ชนิด ประกอบด้วย

- Alanine 1,771 mg/100g

- Proline 1,246 mg/100g

- Phenylalanine 417 mg/100g

- Isoleucine 549 mg/100mg

- Arginin 1,536 mg/100g

- Serine 1,280 mg/100g

- Cystine 706 mg/100g

- Leucine 1,852mg/100mg

- Glutamic acid 3,545 mg/100mg

- Threonine 439 mg/100g

- Aspatic acid 2,008 mg/100g

- Lysine 296 mg/100mg

- Glycine 548 mg/100mg

- Trytophan 245 mg/100g

- Tyrosine 922 mg/100g

- Methionine 363 mg/100mg

- Histidine 1,223 mg/100mg

- Valine 1,160 mg/100g

ส่วนประกอบทางเคมี Red Yeast Rice

  • แป้ง 53%-60%

  • โปรตีน 15%-23%

  • ไขมัน6%-9%

  • เถ้า 1%

  • น้ำ 7%-10%