คุณประโยชน์ของกาบา (GABA)

คุณประโยชน์ของกาบา

คุณประโยชน์ของกาบา (GABA)


1. งานวิจัยพบว่า กาบา ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ความจำ และการเคลื่อนไหวทางกายภาพ ของเด็กพิการทางสมองกลุ่มโรค Cerebral palsy (C.P.) ได้ดี

2. กาบา ช่วยรักษาอาการหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) ที่เกิดจากการติดเชื้อในปอด (ทานร่วมกับการรักษาปกติ)

3. กาบา ช่วยลดการปล่อยฮอร์โมน ในกลุ่มอาการของโรคคุชชิ่ง (Cushing’s Disease) คือ โรคอาการอ้วนกลม พุงยื่น ผิดปกติ ซึ่งคุชชิงเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากร่างกายมี

ฮอร์โมน Glucocorticoid (หรือ Cortisol) มากเกินปกติ

4. ทำให้สมาธิดีขึ้น คิดอ่านได้ดีขึ้น ( Cognitive Enhancing effect )

5.ลดความเครียดต่อแรงกดดัน ( Anti stress effect )

6. เพิ่มคุณภาพการหลับ ช่วยให้นอนหลับได้สนิทขึ้น ( Promote good sleep-wake cycle )

7. ช่วยผ่อนคลายความเครียด ( Relaxation Effect ) ลดความเครียด ความวิตกกังวล ปรับอารมณ์ ลดอาการหงุดหงิด

8. ลดอาการก่อนมีประจำเดือน(premenstrual syndrome | PMS)

9. รักษาอาการของโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder | ADHD)

10. ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดไขมัน

11. ปรับสมดุลความดันโลหิต และช่วยลดปวด